Thiết kế thi công trọn gói nhà anh Minh – Thị trấn La Hà